" Geleceğinize Yatırım Yapın..."

Dış Ticaret Uzmanlığı

İzmir Kariyer Merkezi

Eğitimin Amacı

Dünyada politik sınırların yeniden yapılanması, doğu blokunun çöküşü, yeni tüketici marketlerinin açılması ,ekonomik blokların kurulması ,ülkelerarası ticaret anlaşmaları yapılması ve Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) kuruluşu, dış ticaret için yeni olanaklar yaratmıştır. Daha ekonomik, daha hızlı ve kaliteli üretim yapabilen rekabetçi üreticilerin ortaya çıkmasını sağlayan teknolojiye dünya genelinde ulaşılabilir olması dünya ekonomisini etkilemiş, günümüzde ekonomi globalleşmiştir.

Ulusal ve Uluslararası ticaretin gelişmesiyle beraber Dış Ticaret, geleceğin en gözde mesleklerinden birisi haline gelmiştir.

Dış ticaret departmanının kurumlarda öne çıkmasıyla bu alanda kalifiye elemana ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.Kurumların yanı sıra,gelişen internet teknolojileri ile bireylerde Dış Ticaret’e yoğun ilgi göstermektedirler.

Eğitimin Süresi

60 Saat.

Kimler Katılabilir;

 • İş arayanlar, sektörünü veya mevcut işini değiştirmek isteyenler,
 • Özel sektörün aradığı, tercih ettiği, nitelikli eleman (uzman) olmak isteyenler,
 • Risksiz, sermayesiz kendi işini kurarak patron olmak isteyenler,
 • Yurtdışı pazarlara açılıp ihracat-ithalat yapmak isteyenler,
 • Bir yerde çalışıyor veya öğrenciyseniz ek iş olarak evinizde (home office) çalışmalar yaparak ekstra gelir elde etmek isteyenler,
 • Mesleğinde yükselerek kariyer sahibi olmak isteyenler,

PROFESYONEL  E-DIŞ TİCARET ve E-BROKER UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI   EĞİTİM  İÇERİĞİ  2 ANA BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR

1. BÖLÜM : E-TİCARET (İNTERNET ÜZERİNDEN)

 • E-Ticaret Nedir? Ne işe Yarar, Firmalara Sağladığı Avantajları Nelerdir ?
 • İnternet Üzerinden Hedef Dış Pazarların Tespit Yolları ve Dış Pazarlara Giriş Stratejileri.
 • Uluslararası Pazarlama Teknikleri ve Yöntemleri,
 • İnternet Üzerinden Ticareti Yapılacak Ürünün Tespiti ve Belirlenmesi,
 • İnternet Üzerinden Ürün Hakkında Bilgilerinin Toplanmasi ve Bilgilerin Teknik Değerlendirilmesinin Yapılması ve Üreticilerle Bağlantıya Geçilmesi,
 • İnternet Üzerinden Dünya Pazarında Bir Ürün Nasıl Bulunur, Nasıl Alınır ve Pazarlanır?
 • İnternet Üzerinden Dünya Pazarlarında Alıcı ve Satıcıyı Nerede ve Nasıl Bulurum?Nasıl irtibata geçerim ?
 • İşi Nasıl bitiririm ?
 • Uluslar arası Firmalara Etkili Satış Teklifi Yazma Teknikleri nelerdir?
 • İnternet Üzerinden Dünya Firmaları ile Bire-Bir Bağlantı Kurma Teknikleri
 • Uzakdoğu, Çin, Kuzey ve Güney Amerika, Rusya, Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Diğer Ülke Pazarlarına       Erişim ve Pazarlarla Bağlantılar Kurup Bu Ülkelerde Mal Alıp Satma Teknikleri Nelerdir?
 • E-Dış Ticaret Odaklı İhracat ve İthalat En Kolay Yoldan Nasıl Yapılır ?
 • İnternet Üzerinden Dünya Firmaları ile Bire-Bir Bağlantı Kurma Teknikleri
 • E-Ticarette Alıcı ve Satıcı Olarak Ne Gibi Yararlar Sağlarım?
 • İnternet Ortamında Ticari Aracılık Nasıl Yaparım? Nasıl Komisyon alırım?
 • Dış Ticarette Yazışma Teknikleri, Ticari İngilizce ve Uluslararası Yazışmalar Örnekleri

2. BÖLÜM : UYGULAMALI DIŞ TİCARET  (ÖRNEK OLAY ANLATIMLI)

 • Dış Ticarete Giriş – Dış Ticaretin Temel Esasları ve Tarafları
 • Uluslar arası Ticarette Ödeme Şekilleri (Uygulamalı ve örnek olay anlatımlı)
 • Peşin Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Kabul Kredili Ödeme Şekli, Akreditifli Ödeme Şekli
 • Akreditifli Bir İşlemde İş Akış Şemasının İhracat ve İthalat Açısından İncelenmesi,
 • Akreditif Metni Analizi ve Temel Hususlar
 • Uygulamalı Akreditif Açılış İşlemi
 • Ödeme Şekillerinin İhracatçı ve İthalatçı Açısından Taşıdıkları Riskler
 • Ödeme Şekillerinin Birbirleriyle Karşılaştırılması Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
 • Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) ve Uygulama Örnekleri
 • Teslim Şekline Göre Maliyet Çalışmaları
 • Temel Dış Ticaret Belgeleri ve Bu Belgelerin Önemi
 • İhracatta iş Akışı, İhracat organizasyonu ve Prosedürleri, Örnek Olaylar
 • Gümrük Faturası, Ticari(Yabancı) Fatura, Proforma Fatura
 • Mense Şehadetnamesi, Form A, ATR, EUR1 Belgeleri ve Dilekçeleri
 • Konsolosluk Faturasi
 • Gözetim Belgesi
 • Standart Kontrol Belgesi
 • Sağlık Sertifikalari
 • Radyasyon Analiz Belgesi, Helal Belgesi
 • Halı ve Hediyelik Eşya ihracatında Ekspertiz Raporu
 • Imalatçının Analiz Belgesi
 • İhracı Yasak Mallar Listesi
 • İhracı İzne Bağlı Mallar Listesi
 • Sevk Belgelerinin işlevleri ve Hukuki Önemi
 • Kara, Hava, Deniz Yolu Konsimentolari
 • Dış Ticarette Kullanılan Diğer Sevk Belgeleri ve Yükleme Notası
 • İthalatçı Olma Şartları ve İthalata Hazırlık Aşamaları
 • İthalatta Riskler ve Ortadan Kaldırma Yöntemleri ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • İthalatta İş Akışı , İthalat Organizasyonu ve Prosedürleri, Örnek Olaylar
 • İthalat Mevzuatına Genel Bakış ve Esasları, İthalat Çeşitleri
 • İthalat İşlemlerinde Gümrük Müdürlüğüne Verilen Belgeler
 • İthalat İslemlerinde Alınan Vergiler ve Maliyet çalışmalar
 • Dış Ticarette Standardizasyon
 • Haksız Rekabet ve Antidamping
 • İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri
 • İhracat ve İthalatta Kambiyo Mevzuatı
 • İhracat ve Ithalat Gümrükle İşlemleri ve Uygulama Örnekleri,
 • Komisyon Sözleşmesi-Uluslar arası Sözleşmeler, Çözüm Yolları
 • İNGİLİZCE TİCARİ YAZIŞMALAR

Sertifikalar;

Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı sonunda ,kursiyerlerin alan bilgisini ölçen; İKM Sertifika Sınavı uygulanır ve başarılı olan adaylar; İzmir Kariyer Merkezi  ”Dış Ticaret Uzmanlığı” katılımcı Sertifikası almaya hak kazanır.
Milli Eğitim Bakanlığının açtığı sınavda başarılı olan katılımcılarımız MEB onaylı Dış Ticaret Uzmanlığı sertifikası almaya hak kazanırlar.